תשובות לאמהות עם מלא שאלות

תקנון הקבוצה

תקנון זה מגדיר את כללי ההשתתפות בקבוצת הפייסבוק "אמא'לה שאלות", אשר חלים על כל החברים בה. במידה ואינך מסכים עם סעיפי התקנון המפורטים מטה, הנך מתבקש להמנע מהשתתפות בקבוצה ולהסיר את החברות בה.

 • אמא'לה שאלות היא קבוצה סגורה הנותנת מענה רב מקצועי לשאלות של הורים משלבי ההריון ועד הגיל הרך במגוון נושאים. המענה יינתן על ידי היועצות בקבוצה בלבד, על פי תחום מומחיותן כפי שהוגדר בכרטיס האישי שלהן. 

 • הייעוץ המקצועי הניתן בקבוצה הינו ראשוני, מתבסס על דיווחי המשתתפים בלבד, ולכן הוא מוגבל במהותו ואינו יכול להחליף ביקור, אבחון וטיפול מקיף אצל איש מקצוע מומחה.

 • הייעוץ בקבוצה זו מתאים להורים לילדים שהתפתחותם מרשימה כתקינה ונורמטיבית, אשר חווים קשיים קלים בלבד בתפקודי היומיום שלהם, והיא אינה מתאימה להורים לילדים שאובחנו כבעלי קשיים או הפרעות התפתחותיות.

 • הייעוץ בקבוצה מתאים לנשים בהריון שהריונן מוגדר כתקין מבחינה רפואית.

 • היועצים בקבוצה מעניקים ייעוץ מקצועי על פי גישתם. יש לקחת בחשבון קיומן של גישות טיפוליות שונות, ודעות מקצועיות מגוונות בנוגע לנושאים המועלים בקבוצה. באחריותו של כל משתתף להחליט בעצמו האם לקבל את ההמלצה המקצועית והאם לפעול על פיה, בהתאם לשיקול דעתו האישי.

 • לפיכך, בקבוצה זו, לא תהיה למשתמשים כל תביעה, זכות, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי  הקבוצה, היועצים בה, מנהלת הקבוצה  או כלפי הכותבים בקבוצה בגין כל שימוש שייעשה ע"י צד ג' במידע שפורסם בקבוצה זו. כל שימוש בקבוצה או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 • המענה המקצועי בקבוצה על שאלות החברים בה יינתן על ידי היועצות המקצועיות של הקבוצה בלבד. תשובות משיבים אחרים ימחקו לאלתר על ידי מנהלת הקבוצה.

 • בסמכותה של מנהלת הקבוצה למחוק הודעות ותגובות בלתי ראויות, שאינן מתאימות לרוח הקבוצה או לכלליה, בהתאם לשיקול דעתה ואף לבטל את חברות המשתתפים בה במידה ואלו הפרו את תקנון הקבוצה.

 • יתאפשרו פרסומי פעילויות, סדנאות, מבצעים וכדומה שמציעות יועצות הקבוצה בלבד. פרסומים נוספים שאינן מטעמן של יועצות הקבוצה יאושרו על ידי מנהלת הקבוצה על פי שיקול דעתה.

 • האתר אינו מיועד לפרסום מסחרי. משתמשים שירצו לפרסם עצמם בקבוצה יוכלו לפנות בהודעה פרטית למנהלת הקבוצה, אשר תבחן את הבקשה ואת מידת ההתאמה לקבוצה. המנהלת תשיב לפנייה על פי שיקול דעתה.

 • הקבוצה היא קבוצה סגורה, לכן אין לפרסם שום מידע המזהה את החברים בה שלא נתנו לכך את הסכמתם ובאישורה  של מנהלת הקבוצה. אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים והתמונות של הקבוצה ללא הסכמה מפורשת בכתב של מנהלת הקבוצה .

 • למנהלת הקבוצה הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, כפי שתמצא לנכון ולהציג את השינוי בפני הקבוצה.                                                                                                                                 

 

אני רוצה להצטרף לקבוצה

טיפול פסיכולוגי רגשי לילדים I קבוצות למיומנויות חברתיות

  אבחונים פסיכולוגים I הדרכת הורים I ייעוץ גמילה מחיתולים

גילוי רך - גילוי קשיים התפתחותיים בגיל הרך

אורית רובין בן חיים

פסיכולוגית התפתחותית מומחית

לוגו גילוי רך צבעוני רקע שחור.png

צרו קשר

אורית רובין בן-חיים

פסיכולוגית התפתחותית מומחית

052-2299255

הוד השרון